logo

ROK

Čo znamená ANO?

ANO znamená „anorektička“.

Zhrnutie kľúčových bodov

„Anorexička“ je najbežnejšia definícia ROK na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
ROK
Definícia:Anorektička
Typ:Skratka a skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí

Príklad ANO použitého v texte

ROK