logo

BOKE

Čo znamená BOKE?

BOKE znamená 'To Gag'.

Zhrnutie kľúčových bodov

'To Gag' je najbežnejšia definícia pre BOKE na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
BOKE
Definícia:Ku Gagovi
Typ:Slangové slovo (žargón)
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad BOKE použitého v texte

BOKE