logo

CYO

Čo znamená CYO?

CYO znamená „Uvidíme sa online“.

Zhrnutie kľúčových bodov

„Uvidíme sa online“ je najbežnejšia definícia CYO na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
CYO
Definícia:Uvidíme sa online
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
3: Hádateľné
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad CYO použitého v texte

CYO