logo

DÁVAJTE

Čo znamená GI?

GI znamená 'Americký vojak.'

Zhrnutie kľúčových bodov

„American Solider“ je najbežnejšia definícia DÁVAJTE na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
DÁVAJTE
Definícia:Americký vojak
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
1: Ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Druhá definícia GI

Tento význam bol tiež zaznamenaný:
DÁVAJTE
Definícia:Vládna otázka
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
1: Ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí

Tretia definícia GI

Tento význam bol tiež zaznamenaný, ale nie je bežný:
DÁVAJTE
Definícia:Dobrý nápad
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
3: Hádateľné
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad GI použitého v texte

DÁVAJTE