logo

LOOL

Čo znamená LOOL?

LOOL znamená 'Neobyčajný smiech nahlas.'

Zhrnutie kľúčových bodov

Najbežnejšou definíciou je 'Laughing Outlandishly Out Loud' LOOL na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
LOOL
Definícia:Mimoriadne sa smiať nahlas
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
4: Ťažko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad LOOL použitého v texte

LOOL