logo

MALÝ

Čo znamená NHOI?

NHOI znamená 'Nikdy som o tom nepočul.'

Zhrnutie kľúčových bodov

„Nikdy som o tom nepočul“ je najbežnejšia definícia MALÝ na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
MALÝ
Definícia:Nikdy som o tom nepočul
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad NHOI použitého v texte

MALÝ