logo

ODAAT

Čo znamená ODAAT?

ODAAT znamená „Jeden deň za sebou“.

Zhrnutie kľúčových bodov

Najbežnejšou definíciou je „jeden deň“. ODAAT na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
ODAAT
Definícia:Jeden deň naraz
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad ODAAT použitého v texte

ODAAT