logo

REL

Čo znamená REL?

REL znamená 'Relatívny.'

Zhrnutie kľúčových bodov

„Relatívny“ je najbežnejšia definícia REL na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
REL
Definícia:Relatívna
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Druhá definícia pre REL

Tento význam bol tiež zaznamenaný:
REL
Definícia:irelevantné
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
4: Ťažko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad REL použitého v texte

REL