logo

TTYT

Čo znamená TTYT?

Skratka TTYT znamená 'Talk to You Then, 'Talk to You Tomorrow' a 'Talk to You Tonight.'

Zhrnutie kľúčových bodov

Prvá definícia TTYT

„Porozprávaj sa s tebou“ je bežná definícia pre TTYT na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
TTYT
Definícia:Potom sa s vami porozprávajte
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Druhá definícia TTYT

„Porozprávajte sa zajtra“ je ďalšou bežnou definíciou TTYT .
TTYT
Definícia:Porozprávame sa zajtra
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Tretia definícia TTYT

TTYT tiež znamená 'Porozprávajte sa dnes večer.'
TTYT
Definícia:Porozprávame sa dnes večer
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad TTYT použitého v texte

TTYT