logo

UB2

Čo znamená UB2?

UB2 znamená 'You Be Too'. Podobne ako DIDDO (čo znamená tak isto ), používa sa na opätovanie skôr vyjadreného sentimentu.

Zhrnutie kľúčových bodov

'You Be Too' je najbežnejšia definícia UB2 na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
UB2
Definícia:Buď aj ty
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Obrázok pre UB2

Keď píšem UB2 , myslim toto:

význam UB2
Obrázok ukazuje ruku, ktorá ukazuje a ukazuje palec hore.

Viac...

Príklady UB2 vo vetách

Tu sú príklady použitia UB2 v rozhovoroch:
  • Tony: Buď dobrý!
  • Jordan: Budem,UB2.

Akademický pohľad na UB2

Keďže sa vyslovuje pomocou jednotlivých písmen (t. j. „Yu Bee Too“), UDI sa klasifikuje ako inicializačná skratka. Inicializmy sa líšia od akronymov, ktoré sa vyslovujú ako slová. V tomto konkrétnom prípade sa číslo „2“ používa ako homonymum pre „too“.

Čo sme si povedali pred textovaním a sociálnymi sieťami?

Pred digitálnou érou sme mohli namiesto UB2 povedať niečo ako „vy tiež“ alebo „a vy“.

Príklad UB2 použitého v texte

UB2