logo

WDITOT

Čo znamená WDITOT?

WDITOT znamená 'Prečo ma to nenapadlo.'

Zhrnutie kľúčových bodov

„Prečo ma to nenapadlo“ je najbežnejšia definícia WDITOT na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
WDITOT
Definícia:Prečo ma to nenapadlo
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad WDITOT použitého v texte

WDITOT