logo

WTY

Čo znamená WTY?

WTY znamená 'Prečo, ďakujem!'.

Zhrnutie kľúčových bodov

'Prečo, ďakujem!' je najbežnejšia definícia pre WTY na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
WTY
Definícia:Prečo, ďakujem!
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad WTY použitého v texte

WTY