logo

YDK

Čo znamená YDK?

YDK znamená 'Nevieš.'

Zhrnutie kľúčových bodov

„Nevieš“ je najbežnejšia definícia YDK na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram a TikTok.
YDK
Definícia:ty nevieš
Typ:Skratka
uhádnuteľnosť:
2: Celkom ľahko uhádnuť
Typickí používatelia:
Dospelí a tínedžeri

Príklad YDK použitého v texte

YDK